Medlemsanmälan

Välkommen som medlem i Alopeciförbundet Sverige!

Vi har för närvarande problem med vår medlemsansökan via hemsidan. Vänligen gör din anmälan till vår kassör

Ange namn, gatu- och postadress, ålder, mailadress och vilken typ av medlem du vill vara.

Information om medlemsavgift mm hittar du under Medlemsavgifter

 

  När medlemsansökan görs under oktober – december innevarande år, gäller betalning av medlemsavgiften till och med december nästkommande år.