Kontakt styrelsen i Riksförbundet

Medlemmar i riksstyrelsen når du via mejl

Ordförande

Vice ordförande Emma Hult

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot Cumja Nordanstad

Ledamot Elena Zanders

Ledamot Renée Sjögren