Lokalförbundet Mitt

I vårt lokalförbund är vi cirka 90 medlemmar. Våra medlemmar kommer från Dalarna, Norra Värmland, Örebro, Västra Götaland.

Välkommen att kontakta oss i Lokalförbundet Mitt!

 Lovisa Wikstrand, ordförande