Lokalförbund Väst

Våra medlemmar kommer från västra Sverige från Göteborg i Västra Götaland och Dalsland.

Välkommen att kontakta oss i Lokalförbundet Väst! För närvarande är ordförandeposten vakant, du kan nå oss genom vår kassör .

  Ordförande: vakant
 mailto:iva@alopeci.se