Beställ informationsfolder

Ju mer vi sprider information om alopeci, desto synligare blir vi och förståelsen och kunskapen om alopeci ökar!

Vår informationsfolder är  under tryckning och går för närvarande inte att beställa.