Vårdbidrag – upp till 19 år

Har du merkostnader för ditt barn på grund av alopecin kan du få en del av ett vårdbidrag – ett så kallat merkostnadsbidrag.

Merkostnader i samband med alopeci kan vara tid man lägger på resor till nätverksträffar och perukprovningar, tatueringar av ögonbryn eller eyeliner, inköp av glasögon för att skydda ögonen om man saknar ögonfransar, kostnad för hjälpmedel – till exempel peruker och olika huvudbonader.

Merkostnadsbidrag kan utbetalas om du har kostnader på minst 36 procent av prisbasbeloppet *, det vill säga merkostnader på minst 16 128 kr. Om du enbart har vårdbidrag för merkostnader kan du få 16 128 kronor eller 28 000 kronor om året, beroende på hur stora dina merkostnader är.

Merkostnadsdelen av ett vårdbidrag är inte skattepliktig.

Vårdbidrag kan sökas upp till det året barnet fyller 19 år.

* Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i samhället. År 2017 är prisbasbeloppet beräknat till 44 800 kronor.

Läs mer om vårdbidrag på Försäkringskassan.