Handikappersättning – efter 19 år

Är du över 19 år kan du få handikapp­ersättning om du har extra kostnader till följd av en funktionsned­sättning.

Merkostnaderna måste uppgå till minst 12 768 kr om året (28,5 procent av
prisbasbeloppet*) för att du ska få handi­kappersättning.

Du kan få handikappersättning på tre olika nivåer beroende på hur stora merkostnader du har. Nivåerna justeras varje år. För 2017 är de:

  • 1 344 kronor per månad
  • 1 979 kronor per månad
  • 2 576 kronor per månad

Handikappersättningen är skattefri.

* Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i samhället. År 2017 är prisbasbeloppet
beräknat till 44 800 kronor.

Läs mer om handikappersättning på Försäkringskassan.