Recent Posts by Lotta Grahn

EXTRA EXTRA EXTRA

Kallelse till extra årsmöte

När: Söndag den 15/11 2020, kl 11.00
Plats: Park Inn by Radisson Solna, Hotellgatan 11, Solna
Anmälan för deltagande: Görs till Elena Zanders, senast 6/11.

På grund av rådande situation, att Alopeciförbundet saknar en ordförande, kallas du till extra årsmöte. På årsmötet kommer frågan om förbundets framtid att behandlas och beslut ska tas om och när Alopeciförbundet läggs ner. Det är därför av stor vikt att du som medlem deltar, för att kunna rösta på det förslag som styrelsen lägger fram som alternativ om nedläggning skulle bli aktuellt.

Läs mer om situationen och se kallelse

Inställt familjeläger 2020

Det känns tungt att meddela, men med den situation som råder, kommer vi inte att kunna genomföra familjelägret i oktober. Vi hade länge förhoppningar om att det skulle vara möjligt, men vi står tyvärr inför samma situation som i våras. Smittspridningen är inte över och Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt socialt avstånd och avråder från större sammankomster även i höst. Som ansvariga för lägret måste Alopeciförbundet följa dessa riktlinjer. Vi vet att det är ett tungt besked att få, för vi vet hur mycket lägret betyder för våra barn, men vi vet också att ni har förståelse för att det inte går att genomföra lägret så länge dessa restriktioner gäller. 

Återbetalning

För er som redan betalt in anmälningsavgiften kommer avgiften självklart att återbetalas. För återbetalning kontaktas Bibbi via mail .

Läger våren 2021 – men vi behöver ert engagemang

Vi är dock förhoppningsfulla inför ett läger nästa år och vi ser över möjligheterna för ett läger Kristi himmelfärdshelgen (13/5 – 16/5 2021). De två familjer som arbetat i mer än 1 års tid med att boka, planera och sökt fonder till årets inställda läger kommer försöka börja arbetet med att skapa en grund för nästa års läger. Tyvärr är det mycket av det gjorda arbetet som måste göras om helt igen inför ett läger nästa år. Det är ett tungt lass att dra för några få personer och engagemang från fler behövs.

Det är av yttersta vikt att vi får in fler engagerade föräldrar för att säkra vårens läger och framtida läger. Lägret bygger på ideellt arbete från familjerna som tillsammans planerar och genomför lägret. Alopeciförbundet hjälper till med finansiering och visst administrativt arbete, men det är föräldrar till deltagande barn som gör allt arbete, innan, under och efter lägret. Förbundet kan inte nog understryka att utan engagerade föräldrar blir det inget familjeläger.

Vill du fortsätta att åka på familjeläger? Då krävs engagemang! Självklart efter vad var och en klarar av, även små insatser är välkomna. Engagemang behövs vid planering och genomförande av lägret, men framför allt behövs engagemang i Alopeciförbundets styrelse så att förbundet kan fortsätta att verka för vuxna och barn med alopeci. Vore det inte härligt om vi kan genomföra familjeläger år efter år för våra barn och ungdomar?

Vill du engagera dig i lägergruppen kontakta Elena, 
Har du frågor om styrelseuppdraget höra av dig till vår ordförande Cecilia, 

Alopeciförbundet behöver dig!

Alopeciförbundet med nästan 1000 medlemmar är ett ideellt förbund och vi behöver bli fler som aktiva medlemmar för att kunna driva förbundet vidare.

Ur Verksamhetsberättelsen 2020:
”Styrelsen ser med oro på huruvida förbundet kan drivas vidare då resurserna inte räcker till. Vi upplever att vi inte når ut till våra medlemmar eller klarar av att hantera frågor från alla som är i behov av hjälp. Redan januari 2018 gick styrelsen ut med ett upprop i Papillen att det fanns en risk för nedläggning av förbundet. Bristen på frivilliga krafter och tillräckligt engagemang från medlemmarna saknades då, liksom det gör idag. Något som är en nödvändig förutsättning för att driva förbundets verksamhet vidare, eftersom vi är en ideell organisation.”

På årsmötet den 13 september kommer en ny styrelse att väljas och som det ser ut just nu så fattas kandidater till såväl ordförande, kassör som sekreterare. Är du den vi söker eller vill du veta mer om vad det innebär att sitta i en styrelse?

Kandidera till valberedningen: och har du frågor om styrelseuppdraget hör av dig till vår ordförande Cecilia Flygare

Äntligen årsmöte!

Plats: Park Inn by Radisson Solna, Hotellgatan 11, Solna
Tid: söndag den 13/9 kl. 11.00

Annorlunda årsmöte med anledning av Covid-19

På grund av den fortsatta smittspridningen av Corona kommer årsmötet 2020 i Solna att se lite annorlunda ut än tidigare årsmöten. Alopeciförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd och undvika större folksamlingar. Vårt årsmöte behöver dock genomföras innan året är slut och styrelsen har därför beslutat att årsmötet hålls utan mingel, fika och mässa. Antal deltagare kommer att begränsas vilket gör att anmälan till mötet är obligatorisk. Programpunkterna framgår av kallelsen.

Kallelse till årsmötet 2020

Versamhetsberättelse 2019

Anmälan till årsmötet görs till: Emma Hult, . Frågor ställs till vår ordförande Cecilia Flygare

Sommarhälsning

Det har varit en speciell vår 2020 och mycket är inte som vanligt. Men nu har äntligen sommaren kommit. Vi hoppas ni hade en fin midsommar och fick del av det härliga vädret.

Vår ordförande Cecilia skickar en sommarhälsning till Er alla.

Läs den här: Sommarhälsning

Alopecia och covid-19

Jag har Alopecia areata – är jag då mer känslig för Corona-viruset (Covid-19)?

Annika Åstrand, PhD i Fysiologi som också har Alopecia Universalis, har tagit reda på det man vet om samband mellan alopecia och covid-19.

Läs mer här

Familjelägret flyttas fram till i höst!

Med anledning av den rådande situationen som coronaviruset (Covid-19) medför har Alopeciförbundet tagit beslutet att flytta fram vårens planerade familjelägret till i höst istället. Vi arbetar just nu med att planera om och för att hitta en så bra lösning som möjligt för familjelägret. När vi kommit längre i planeringen lägger vi ut ny information på vår hemsida. Anmälda familjer har fått information om framflyttandet och vad det innebär via den mailadress som angavs vid anmälan.

Vi vet hur mycket barnen har sett fram emot lägret och hur viktigt det är för oss alla att få möjlighet att träffas. Vår allra största förhoppning och ambition är vi ska ha vårt fina familjeläger till hösten!

På snart återhörande och ta hand om er!

Varma hälsningar,
Lägerföräldrar & Alopeciförbundets styrelse

För ytterligare frågor maila: 


Årsmöte Alopeciförbundet 2020

Årsmöte i Solna lördag den 25 april är framflyttat

Med anledning av utvecklingen kring smittspridningen av coronaviruset har Alopeciförbundet beslutat att ställa in årsmötet den 25 april i Solna. 

Mötet flyttas fram på oviss framtid, styrelsen återkommer med nytt mötesdatum. Information kommer finnas på hemsidan och på sociala medier.

Vid frågor kontakta ordförande Cecilia Flygare, 

Ta hand om varandra där ute.

Alopeciförbundets styrelse genom
Cecilia Flygare, ordförande

Välkomna på årsmöte Alopeciförbundet Småland

Obs! Vi har nu bestämt att ställa in och flytta fram vårt årsmöte.
Det för att väldigt få anmälda och flera hänvisar till Corona.

Söndagen den 22 mars
Kl 13:00
Kafé de luxe, Sandgärdsgatan 19, Växjö (ca 100m från stationen)

I år kommer vi hålla vårt årsmöte i Växjö. Alopeciförbundet Småland har medlemmar i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Hör av dig om du vill samåka. Vi hoppas att du har möjlighet att komma!

Vi inleder med att hålla vårt årsmöte där vi bland annat ska välja en styrelse och anta en verksamhetsplan som beskriver vad vi vill att lokalförbundet ska göra under 2020. Dagordning för årsmötet följer på nästa sida. Handlingarna till årsmötet hittar du på den här länken https://drive.google.com/open?id=1l3w5qEaABZwcdzFUF2IDNTBXrBGlZ97XlJZQpOoZP8g

Och vi avslutar mötet med att vår ordförande Emma Hult berättar mer om vår sjukdom och varför hon valt att vara öppen med att hon har Alopecia.

Någonstans där mittemellan när vi blir sugna blir det fika, ange specialkost i anmälan.

Vi ser verkligen fram emot att få träffa dig!
Alopeciförbundet Smålands styrelse

Observera att lägret är flyttat till i höst!

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till familjelägret i maj!

Vi har möjlighet att ta emot ytterligare några familjer på vårt kommande familjeläger i maj och har därför förlängt anmälningstiden. Lägret är mycket uppskattat av både barn som vuxna och ger en fin möjlighet till att träffa andra i samma situation.

I år kommer vi vara på Viskadalens Kursgård i närheten av Borås och har ett trevligt program planerat för helgen. Vi får bland annat besök av Mamma Måd och på lördagen har vi har vår återkommande minimässa, samt en hel del annat kul planerat för lägret.

Vi kan även meddela att den preliminära lägeravgiften kommer att sänkas då vi fått in tillräckligt med bidrag från fonder. Gå in på lägrets anmälningssida  för mer information om lägret och aktuell lägeravgift.

Recent Comments by Lotta Grahn