Inställt familjeläger 2020

Inställt familjeläger 2020

Det känns tungt att meddela, men med den situation som råder, kommer vi inte att kunna genomföra familjelägret i oktober. Vi hade länge förhoppningar om att det skulle vara möjligt, men vi står tyvärr inför samma situation som i våras. Smittspridningen är inte över och Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt socialt avstånd och avråder från större sammankomster även i höst. Som ansvariga för lägret måste Alopeciförbundet följa dessa riktlinjer. Vi vet att det är ett tungt besked att få, för vi vet hur mycket lägret betyder för våra barn, men vi vet också att ni har förståelse för att det inte går att genomföra lägret så länge dessa restriktioner gäller. 

Återbetalning

För er som redan betalt in anmälningsavgiften kommer avgiften självklart att återbetalas. För återbetalning kontaktas Bibbi via mail .

Läger våren 2021 – men vi behöver ert engagemang

Vi är dock förhoppningsfulla inför ett läger nästa år och vi ser över möjligheterna för ett läger Kristi himmelfärdshelgen (13/5 – 16/5 2021). De två familjer som arbetat i mer än 1 års tid med att boka, planera och sökt fonder till årets inställda läger kommer försöka börja arbetet med att skapa en grund för nästa års läger. Tyvärr är det mycket av det gjorda arbetet som måste göras om helt igen inför ett läger nästa år. Det är ett tungt lass att dra för några få personer och engagemang från fler behövs.

Det är av yttersta vikt att vi får in fler engagerade föräldrar för att säkra vårens läger och framtida läger. Lägret bygger på ideellt arbete från familjerna som tillsammans planerar och genomför lägret. Alopeciförbundet hjälper till med finansiering och visst administrativt arbete, men det är föräldrar till deltagande barn som gör allt arbete, innan, under och efter lägret. Förbundet kan inte nog understryka att utan engagerade föräldrar blir det inget familjeläger.

Vill du fortsätta att åka på familjeläger? Då krävs engagemang! Självklart efter vad var och en klarar av, även små insatser är välkomna. Engagemang behövs vid planering och genomförande av lägret, men framför allt behövs engagemang i Alopeciförbundets styrelse så att förbundet kan fortsätta att verka för vuxna och barn med alopeci. Vore det inte härligt om vi kan genomföra familjeläger år efter år för våra barn och ungdomar?

Vill du engagera dig i lägergruppen kontakta Elena, 
Har du frågor om styrelseuppdraget höra av dig till vår ordförande Cecilia, 

Inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar