Kontakt

Arbetet med nedläggning av Alopeciförbundet pågår. Fram tills nedläggning som sker i maj 2021, ägnar sig förbundet endast åt frågor som berör nedläggning samt uppstart av stiftelsen. Vi nås via kontaktuppgifter nedan.