Lokalförbund småland

Alopeciförbundet Småland är ett lokalförbund för medlemmar i Kalmar län, Kronoberg län och Jönköpings län som har någon form av Alopecia eller är anhörig till någon med sjukdomen.

Lokalförbundet vill verka som stöd för våra lokala medlemmar. Vi planerar att genomföra aktiviteter och träffar utifrån medlemmarnas behov och intressen, minst en aktivitet i varje län i Småland varje verksamhetsår. Därutöver vill lokalförbundet också anordna minst en aktivitet för barn.Emma Hult , ordförande