Vi tar tacksamt emot bidrag

Skänk en gåva till vår fond för barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsfonden

Eller ge en minnesgåva

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Gåvan bidrar till att Alopeciförbundet kan göra mer för framförallt våra yngre medlemmar.

För att lämna en minnesgåva behöver du ha följande uppgifter till hands
• Namnet på den du vill hedra (den avlidnes namn)
• Namn och adress till anhörig
• Vi skickar ditt minnesblad till den anhörige du anger i formuläret nedan
• Du betalar genom att sätta in pengar på vår Barnfond Postgiro 72 48 07-3 eller bankgiro 5462-0638
• Ange ditt namn samt ”Minnesgåva” på inbetalningen

När du lämnar en minnesgåva skickar vi ett vackert minnesblad när du fyllt i nedanstående formulär. Tänk på att skicka in både formulär och pengar i god tid, helst två veckor innan begravningen.


Frågor
Om du har frågor om din gåva mejla
Om din gåva inte är en minnesgåva, skriv xx i alla fält ovanför ”Ditt namn” och skriv gärna en kort förklaring i fältet ”Egen hälsning”.