Mötesplatser

  Mötesplatser

Här på vår hemsida har vi en Gästbok dit du är välkommen att läsa inlägg eller delta

Gästbok

 

Det finns en facebook-sida där du kan ansöka om insläpp. Det är en sluten grupp där problem och funderingar luftas.

Alopecia Sverige – community FB-sida

 

Vi har också en föräldrargrupp som fungerar som kontaktpersoner. De har egna erfarenheter av barn med alopeci.

Kontaktpersoner föräldrar

 

På sajten ”Allt för föräldrar” finns diskussionsgrupper som bland annat handlar om barn med olika funktionshinder.

Allt för föräldrar

 

Funktionshinder.com är en mötesplats och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder. Den vänder sig till personer med funktionsnedsättning, anhöriga och yrkesverksamma.

Funktionshinder.com