Ny styrelse

Alopeciförbundet behöver dig!

Alopeciförbundet med nästan 1000 medlemmar är ett ideellt förbund och vi behöver bli fler som aktiva medlemmar för att kunna driva förbundet vidare.

Ur Verksamhetsberättelsen 2020:
”Styrelsen ser med oro på huruvida förbundet kan drivas vidare då resurserna inte räcker till. Vi upplever att vi inte når ut till våra medlemmar eller klarar av att hantera frågor från alla som är i behov av hjälp. Redan januari 2018 gick styrelsen ut med ett upprop i Papillen att det fanns en risk för nedläggning av förbundet. Bristen på frivilliga krafter och tillräckligt engagemang från medlemmarna saknades då, liksom det gör idag. Något som är en nödvändig förutsättning för att driva förbundets verksamhet vidare, eftersom vi är en ideell organisation.”

På årsmötet den 13 september kommer en ny styrelse att väljas och som det ser ut just nu så fattas kandidater till såväl ordförande, kassör som sekreterare. Är du den vi söker eller vill du veta mer om vad det innebär att sitta i en styrelse?

Kandidera till valberedningen: och har du frågor om styrelseuppdraget hör av dig till vår ordförande Cecilia Flygare

Inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar