Alopeciförbundets mål

Alopeciförbundets mål är:

  att stödja våra medlemmar

  att verka för saklig information

  att verka för bättre hjälpmedel

  att få till stånd forskning även i Sverige

  att med sammankomster och personliga kontakter stödja varandra

  att komma i kontakt med fler drabbade

  att bli erkänd som handikappsorganisation och få statliga medel

  att sprida kunskap om vår sjukdom