Vårt arbete

  Vi verkar för ökad livskvalitet

inom vardagens alla områden så att alla människor med alopeci och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det gör vi genom att informera om alopeci och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer.

  Varför är ett förbund så viktigt?

Jo, för tillsammans blir vi starkare!

Förutom att vi behöver stötta och ge varandra kraft och mod att gå vidare,
behöver vi också kämpa för våra villkor beträffande bidrag för hårersättning etc.

  Vi följer forskningen

runt om i världen, förser de medicinska biblioteken med information och samarbetar med kuratorer och läkare.

  Vi sprider kunskap om alopeci

för vi tror att ju fler människor i samhället som har kunskap om alopeci desto bättre blir förutsättningarna att leva med sjukdomen. En viktig del i vår verksamhet är därför att sprida information och kunskap om alopeci. Vår informationsfolder används för att sprida kunskap och svara på frågor. Samverkan och personliga möten är också viktiga delar i arbetet med att sprida information.

  Lokalföreningar

finns runt om i Sverige där vi bedriver verksamhet för våra medlemmar lokalt. Vi byter erfarenheter, erbjuder stöd och har roligt tillsammans. Vi gör bland annat studiebesök, anordnar medlemsmöten och gemensamma badkvällar och bjuder in olika föreläsare och gäster som berättar om sina erfarenheter av alopeci eller något annat inspirerande.

  Familjeläger

arrangerar vi varje år. Vårt familjeläger för barn och ungdomar med alopeci och deras anhöriga är enormt uppskattat och har flera gånger fått betyget ”det bästa som händer under året!