Lokalförbund

Vi har för närvarande sex aktiva lokalförbund runt om i landet; Lokalförbundet Syd, Lokalförbundet Östra Sörmland, Lokalförbundet Väst, Lokalförbundet Mitt, Lokalförbundet Stockholm och Lokalförbundet Småland. Lokalförbunden Nord är vilande, men Uppland är på gång.

Varje lokalförbund har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet som oftast äger rum på våren. Kallelse till årsmötet sker via brev och annonseras även på hemsidan.

Föreningarnas uppgifter utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. I föreningarnas verksamhetsområden ingår medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Vill du vara med och starta ett lokalförbund?

Ta chansen och starta en förening nära dig – ett lokalförbund. Läs mer

Våra aktiva lokalförbund

Här kan du se vilka lokalförbund som är aktiva.

Vilket lokalförbund finns nära dig?

Se på en karta vilket lokalförbund som verkar i din närhet.