Lokalförbund

Med anledning av att Alopeciförbundet kommer att läggas ner under våren 2021, kommer de lokala förbunden med automatik att försvinna.

Vi har för närvarande sex aktiva lokalförbund runt om i landet; Lokalförbundet Syd, Lokalförbundet Östra Sörmland, Lokalförbundet Väst, Lokalförbundet Mitt, Lokalförbundet Stockholm och Lokalförbundet Småland.

Varje lokalförbund har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet som oftast äger rum på våren. Kallelse till årsmötet sker via brev och annonseras även på hemsidan.

Föreningarnas uppgifter utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. I föreningarnas verksamhetsområden ingår medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Här ser du vilka av våra lokalförbund som är aktiva

Till Lokalförbund Syd
Till Lokalförbund Östra Sörmland
Till Lokalförbund Väst
Till Lokalförbund Mitt
Till Lokalförbund Småland
Till Lokalförbund Stockholm