Lokalförbund

Vi har för närvarande tre aktiva lokalförbund runt om i landet; Lokalförbundet Syd, Lokalförbundet Östra Sörmland, Lokalförbundet Väst. Lokalförbunden Nord, Öst och  Lokalförbundet Värmland-Närke är vilande, men Stockholm (Öst) är på gång.

Varje lokalförbund har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet som oftast äger rum på våren. Kallelse till årsmötet sker via brev och annonseras även på hemsidan.

Föreningarnas uppgifter utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. I föreningarnas verksamhetsområden ingår medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

 

Vill du vara med och starta ett lokalförbund?

Ta chansen och starta en förening nära dig – ett lokalförbund. Läs mer

 

Våra aktiva lokalförbund

Här kan du se vilka lokalförbund som är aktiva.

 

Vilket lokalförbund finns nära dig?

Se på en karta vilket lokalförbund som verkar i din närhet.