Lokalförbund i Värmland och Närke

Lokalförbundet Värmland-Närke är vilande.

Vi behöver någon som är villig att driva frågor, arrangemang och aktiviteter för Värmlänningar och Närkebor. Intresserad?

Välkommen att kontakta  Cecilia Flygare.Cecilia Flygare, ordförande