Lokalförbund Syd

I vårt lokalförbund är vi cirka 170 medlemmar. Våra medlemmar kommer från södra Sverige från Halland och Skåne.

Välkommen att kontakta oss i Lokalförbundet Syd!