Starta ett lokalförbund

Starta ett lokalförbund nära dig

Känn glädjen i att vara en del av gemenskapen, känn glädjen i att hjälpa både dig själv och andra!

Möjligheten att påverka och hänga med vad som pågår blir större och dessutom, inte minst av allt, det är roligt och givande att träffa andra i samma situation som du själv befinner dig i.

Med över1 000 medlemmar har förbundet goda möjligheter att bilda fler lokalförbund. Dagens lokalförbund (Mitt, Väst, Östra Sörmanland och Syd) täcker stora geografiska områden. Genom att dela upp landet i mindre delar får vi bättre förutsättningar att ordna aktiviteter av olika slag.

Med fler än 10 lokalförbund finns också chansen att få bidrag från Socialstyrelsen. Och med hjälp av dessa pengar kan förbundet öppna ett kansli. Där kan någon jobba åt förbundet med medlemsservice såsom utskick, bidragsansökningar och annat pappersarbete.

För att nå så många som möjligt behöver vi bli fler som verkar för vår sak ute i landet. Ta chansen och starta en förening nära dig – ett lokalförbund.

Låter det intressant? Och kul att starta en grupp?

Hör av dig till någon i förbundsstyrelsen för mer information.