Styrelsen

En gång om året håller Riksförbundet stämma – årsmöte, vilket sker på våren. Då bjuds alla medlemmar in. Inbjudan annonseras här på hemsidan och på vår facebook-sida.

På årsmötet väljs en styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och suppleanter. Vilka som ingår i årets styrelse kan du se nedan.

Riksförbundets styrelse 2020

Ordförande: Cecilia Flygare,
Vice ordförande: Emma Hult,
Kassör: Britt-Marie (Bibbi) Hultqvist,
Ledamöter: Elena Zanders, samt Ann Elg-Kjellberg och Aksana Tapia.

Stadgar

Verksamhetsberättelsen upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit,
både sett till vilken verksamhet som bedrivits  och det ekonomiska utfallet.

Verksamhetsberättelse 2019

Internt:

Länk till Binero Webbmail

Länk till Google Drive

En guide till att skaffa ett Google-konto