Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit,
både sett till vilken verksamhet som bedrivits  och det ekonomiska utfallet.

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2018