Tidningen Papillen

Papillen är en tidning som vänder sig främst till medlemmar men även till anhöriga, närstående, vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med alopeci. Tidningen är kostnadsfri för våra medlemmar och innehåller till exempel senaste nytt om alopeci, tips om hjälpmedel, pågående forskning och bevakar också lokalföreningarnas arbete runt om i landet.

Papillen utkommer med fyra nummer per år; mars, juni, september och december. Vi har för närvarande en upplaga på cirka 1 000 exemplar.