Ärftlighet

Vi vet att ärftliga faktorer spelar roll vid alopeci. 20 % av de som drabbas  kan namnge en eller flera släktingar som också drabbats.

En holländsk studie om 348 personer med alopeci fann att:

  • 7 % av dem hade en drabbad förälder.
  • 3 % hade ett drabbat syskon.
  • 2 % hade ett drabbat barn, omfattande flera former av alopeci.
  • I några fall hade två eller tre- och till och med fyra generationer i en familj någon form av alopeci.
  • Enäggstvillingar utvecklade ibland alopeci samtidigt, ibland på samma ställe på huvudet.

Speciella ärftliga grupper med en särskild typ av HLA-gener (dessa gener hittar man på chromosone 6) verkar ha en större risk att få flera sjukdomar. Tester för detta HLA-gen är ännu inte utvecklat för människor med alopeci, men det är ett experimentverktyg som hjälper forskare att förstå ärftliga egenskaper.

IMG_0277