Att vara förälder till ett barn med alopeci

Att vara föräldrar till ett barn med alopeci har sina sidor också. Faktiskt bekymrar sig många föräldrar mer över sjukdomen än vad barnet gör. Föräldrar upplever massor av känsloreaktioner, och de flesta går ut på att hitta lösningen till hur man beskyddar barnet från vad de kallar en “hårlös mardröm”. Trots detta, finns det mycket som föräldrar kan göra för att handskas med situationen, för sin egen skull och för barnets.

 

En bra doktor ger dig och ditt barn fakta

För att ta det från början, är det viktigt att föräldrarna hittar en bra doktor till barnet, en som berättar sanningen och samtidigt förblir hoppfull. Men, föräldrar måste förstå att doktorn inte kan utlova något, inte när det gäller prognosen. På grund av sjukdomens nyckfulla natur kan håret komma och gå, utan behandling, Det finns inte någon bot. Även om läkaren kan visa dig oddsen för återväxt, måste du komma ihåg att det är baserat på vad man vanligen ser hos patienter med liknande historia och liknande fläckar.

Föräldrarna kommer ofta till doktorns mottagning med bestämda åsikter om denna mystiska åkomma. De kanske har noterat att deras dotters hår föll av vid samma tidpunkt som hon fick sin första menstruation och oroar sig över att det finns något samband mellan dessa händelser (det har aldrig bevisats att något samband finns). Eller också kan de tro de att deras barns håravfall orsakats av skuld eller stress.

Liksom vuxna som tappar håret, tänker föräldrar till alopeci-barn, att om de bara kan komma på vad som orsakat håravfallet, kan de ställa allt till rätta. Det bästa en doktor kan göra är att ge dig fakta om alopeci. Denna sjukdom som kan komma och gå och som det idag inte finns någon effektiv behandling mot, kan göra att föräldrar kan känna allt som hopplöst, därför att de vill att allting skall vara som förut.

Om föräldrarna tror att doktorn gett upp för lätt, kan de be doktorn höra sig för med en annan läkare, eller de kan helt enkelt gå till en annan doktor själva. På tal om att en läkare fäller tanklösa kommentarer eller till och med sårar patientens känslor, kommer dessa kommentarer säkert från okunskap om alopeci, även om det inte ursäktar uppträdandet. Det är viktigt att hitta en bra doktor.

 

Svår situation även för föräldrar

Många föräldrar har som sagts tidigare svårare än barnet att handskas med håravfallet och de kan uppvisa samma beteende som den drabbade, (t ex isolera sig). Andra vuxna kan vara obetänksamma i sina kommentarer och det är då ett bra svar av informativ natur är värdefullt.

Att det är viktigt att skapa förebilder för barnet, betyder inte att föräldrarna skall strunta i sina egna känslor av frustration, hjälplöshet, depression eller ilska. Föräldrar kan finna att det hjälper att prata med andra föräldrar till alopecidrabbade barn, med vänner, eller till och med en psykolog för att lära sig handskas med sina känslor så att de bättre kan hjälpa sina barn. Känslor av ångest och skuld är inte ovanliga. Faktum är att känslor av skuld för att vara ansvarig för sitt barns håravfall är vanliga, men du kan vara säker på att barnet inte skyller det på sina föräldrar. Det är hemskt för en förälder att se ett normalt, lyckligt barn plötsligt förvandlas till antingen ett tyst, tillbakadraget barn utan självkänsla, eller ett aggressivt högljutt barn som söker uppmärksamhet. De flesta föräldrar skulle gladeligen ge sitt hår till barnet om de kunde.

Vad som hjälper är att lyssna, försöka förstå, och hjälpa barnet att hitta ett sätt att klara av det.