Vuxenstöd på dagis och på skolan

 

Trots att föräldrar skall undvika att bli överbeskyddande är det naturligt att vilja skydda sina barn från smärta, även känslomässig smärta. I en mobbingsituation blir föräldrar ibland alltför upprörda. Å andra sidan, om ditt barn tillåter det, kan du påpeka för de andra barnen att det är fult att retas och du kan tala med de andra barnens föräldrar för att få deras hjälp med att få mobbingen att upphöra. Om ditt barn inte vill att du lägger dig i saken bör du nog inte heller göra det, därför att det kanske bara blir värre. I skolan behöver barn mycket stöd från sina lärare, rektor, kurator och vänner. Stöd innebär inte att man skall försöka få läraren att gå emot de andra eleverna, detta gör också problemet värre. Att bli mobbad kanske är en utmaning som barnet behöver ta itu med, men det finns andra. De har många känslor att tampas med.

På plussidan står, att barn och speciellt små barn, kan utstå mer än du tror. Föräldrarna oroar sig för små barns framtida relationer, karriär, ja på allt i framtiden. Men de flesta barn bekymrar sig endast för en dag i sänder. BARN MED ALOPECI VILL BLI BEHANDLADE PÅ SAMMA SÄTT SOM FÖRE HÅRAVFALLET! Föräldrar behöver inte ändra attityd. De skall behandla barnet som ett barn, kanske med lite mer uppmärksamhet än tidigare på vad som händer i omgivningen.

En viktig faktor som visar hur barnet kommer att anpassa sig till alopeci, är att tänka efter hur barnet klarade stress förut. Liksom vuxna reagerar barn på stress på olika sätt. En del isolerar sig, sover för mycket, undviker vännerna och ibland även familjen. En del förnekar att de har åkomman, det är också ett sätt att stå ut, tills de kan handskas annorlunda med situationen. Andra accepterar sin situation bättre och föredrar att visa det öppet. Barn kan inte påverkas att reagera på ett eller annat sätt och att säga åt dem att ”rycka upp sig” hjälper inte.

Om barnet fortsätter att ha verkliga svårigheter är det en god idé att söka professionell hjälp.

När barn är upprörda kan föräldrar och andra vuxna spela en viktig roll för att hjälpa dem. Barn är medvetna om hur vuxna behandlar dem och kan känna hur de upplever saken. Ett barn ser om den vuxne är orolig och ledsen, ser om den vuxne kan ta itu med probemet och detta är en attityd om barnet gärna tar efter. En del barn kan tala med sin mamma och pappa om problem, även sina känslor om håravfallet. Men en del barn kan det inte. Varje barn behöver en speciell person att förlita sig på, som förklarar deras upplevelser, vilka de än är. Om inte en förälder, kan denna person vara en vän, ett syskon, en annan släkting, en lärare eller kurator.

Om du är den person barnet går till, lyssna noga. Och skoja inte om situationen förrän barnet visar att det är redo att skämta om det. Påminn barnet (men inte för ofta) att det alltid finns en möjlighet att sjukdomen kommer att läka.

IMG_0744