Bidrag och försäkringar

Att använda sig av peruk eller tatuera till exempel ögonbryn, kan bli kostsamt.

Förutom de bidrag som man kan erhålla från landstingen, kan man också söka pengar hos försäkringskassan via så kallat vårdbidrag eller handikappersättning.

Man kan också söka pengar i fonder för hjälp till olika hårersättningar.