Diagnos

Diagnosen baseras på de kala fläckarnas utseende och läge som är typiskt för sjukdomen. En disposition för att utveckla sjukdomen har man sett hos personer med atopisk dermatit, till exempel böjveckseksem. Även ett ärftligt inslag finns. Som regel kan symtomen finnas längre tillbaka i släkten. Orsaken till att håret faller av, är kroppens egen reaktion på aktiviteten i hårsäckarna. Som väl är behöver det inte vara en permanent skada. Hårsäckarna befinner sig i ett vilostadium. I de flesta fall är möjligheten till återväxt stor. En utlösande faktor bland andra, som sätter igång denna reaktion är stress. Ofta har personer som tappar håret varit med om någon omstörtande eller traumatisk händelse eller upplevt en lång pressande period. Även allvarligare infektioner kan vara en utlösande faktor.

Det är hudläkare som bäst kan ställa diagnos. Även om diagnos ställts av en allmänläkare, så är det på hudmottagningen den måste bekräftas för att få intyg och hjälp med anskaffning av peruk.