Söka pengar i fonder

Det finns goda möjligheter att erhålla bidrag till bland annat hårersättningar från fonder. Man kan ansöka om hjälp för ett speciellt kostsamt hjälpmedel som till exempel en vakuumperuk men också till exempelvis rekreationsresor.

  Tips!

Här har vi samlat information om några olika fonder där man kan söka bidrag.

Stitelser och fonder, länsvis