Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

Du kan få merkostnadsersättning om

  • ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
  • du har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning.
  • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
  • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Du betalar ingen skatt på ersättningen.

Läs mer på Försäkringskassan.