Om jag tror att jag har alopeci

Filmbild

Om du tror att du fått alopeci, kontakta i första hand din läkare. För att utesluta obalanser som kan ha håravfall som symptom, begär att prover tas för att säkerställa diagnosen exempelvis sköldkörtelprov.

  • Begär sedan en remiss till en hudläkare där du begär intyg för peruk om det behövs. Fråga ditt landsting vilka frisörsalonger i din närhet som har avtal med Landstinget så att du vet vart du ska vända dig.
  • Informera dig om vad sjukdomen innebär och, om du har behov, be att få tala med kurator.
  • Kontroller ditt försäkringsskydd, som kan vara bra komplement till landstingets bidrag.
  • Kontrollera även försäkringskassans villkor till bidrag.

Att tappa håret är en förlust. Vi kommer in i en förändringsprocess som tar tid att gå igenom.

Först vill vi förneka, blir chockad och har svårt att ta till oss verkligheten. Sedan kommer reaktionen med starka känslor. Det kan yttra sig som ilska och aggressivitet. Så småningom kommer behovet av att hantera situationen. En peruk kanske är bästa lösningen. Med tiden kommer acceptans och vi lär oss leva med sjukdomen. Trots allt är vi ändå friska och kan delta i livet fullt ut.

Kom ihåg att den utlösande faktorn oftast är stress, psykisk stress. Bästa möjligheten att få håret tillbaka är att ta det lugnt. Googla inte för mycket.

Nya villkor i livet

Livet förändras när du får alopeci, på olika sätt och inte på samma sätt hos alla. Läs mer om den känslomässiga förändringen när du fått din diagnos.

Behöver du prata?

Kontakta någon av våra kontaktpersoner.

Våra kontaktpersoner