Merkostnadsersättning – om du fyllt 18 år

Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

Du kan få merkostnadsersättning om du:

  • har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år.
  • har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning.
  • har fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Ersättningen är skattefri.

Läs mer på Försäkringskassan.