Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2019

  • Vanlig medlem: 320 kr
  • Stödmedlem: 160 kr .
  • Ungdomar 18-25 år: 160 kr
  • Familj: 630 kr. Här skall familjens alla medlemmar kunna ingå, krav är att ni har samma adress.
  • Företag: 550 kr

  När medlemsansökan görs under oktober – december innevarande år, gäller betalning av medlemsavgiften till och med december nästkommande år.

Ja, jag vill bli medlem