Medlemskap

Med anledning av nedläggning går det inte längre att bli medlem i förbundet.

För dig som betalt medlemsavgift under 2020

Medlemskapet i förbundet förlängs utan kostnad till 2021 fram till årsmötet då förbundet läggs ner. Inga inbetalningskort kommer därför att skickas ut. För att kunna nå medlemmar för kallelse till årsmötet i maj 2021 behöver medlemsregistret finnas kvar även nästa år. Efter årsmötet kommer medlemsregistret att försvinna.

Har du frågor kring ditt medlemskap kan du kontakta kassör Bibbi Hultqvist eller ordförande Cecilia Flygare