Alopecistiftelsen
Vi har som ändamål att ge ekonomiskt stöd för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden så att människor med alopeci ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
Ansökan