Välkommen till Alopeciförbundet.

Förbundet för dig med håravfall som beror på alopecia.


Aktuellt

Kallelse till årsmöte 30/5 2021


Med anledning av att förbundet läggs ner kallas du som medlem i Alopeciförbundet till ett sista årsmöte, söndag den 30 maj 2021. På mötet kommer endast frågan om nedläggning och den stiftelse som är under uppstart, att behandlas.

Plats: Mötet hålls digitals via Teams
Tid: söndag den 30/5 kl. 11.00
Anmälan för deltagande och för att få en länk till mötet: görs till Elena Zanders, , senast 15/5

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 7. Godkännande av dagordning
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om nedläggning av förbundet
 12. Omvandling av förbundet till stiftelsen
 13. Övriga frågor

Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse läses upp på årsmötet. Om kopia önskas, maila 

Välkommen hälsar styrelsen genom Cecilia, Emma, Bibbi, Elena, Ann och Aksana!

Föräldragrupp för oss som har barn med alopecia

Är det någon som är intresserad att hjälpa till och utforma ett nätverk för föräldrar till barn med alopecia så gå gärna med i gruppen  Föräldragrupp för oss som har barn med alopecia på facebook eller kontakta Jerker Hjertsson på

Familjeläger 2021

Uppdatering 2021-03-15

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Alopeciförbundet beslutat att ställa in familjelägret 2021. Vi har under vintern och våren noga följt Folkhälsomyndighets rekommendationer och har in i det längsta hoppats att vi skulle kunna genomföra lägret i maj. Men förutsättningarna har inte förändrats, snarare försämrats.

Vi ser inte hur eller på vilket sätt det kan vara möjligt att genomföra ett coronasäkert familjeläger, och väljer därför att ställa in.

Några fler familjeläger i Alopeciförbundets regi kommer inte att genomföras eftersom förbundet kommer att läggas ner. Mycket sorgligt tycker vi förstås, eftersom familjelägret varit det kitt som i mångt och mycket hållit ihop förbundet. Vi vet att lägren betytt otroligt mycket för många under åren och vänskapsband har skapats, både hos barn och föräldrar.

Familjer som skulle vara intresserade av att hålla kontakten framöver får gärna skicka ett mejl till Elena . Då sparar hon er e-postadress så att ni kan få information vid eventuell samordning av möten/aktiviteter i framtiden. Detta kommer inte vara i förbundets regi utan på eget initiativ från engagerade föräldrar.

Vi vill tacka alla de som varit delaktiga i att organisera familjelägren genom åren och tack till alla familjerna som bidragit till en härlig gemenskap och många fina minnen.

Styrelsen Alopeciförbundet Sverige genom ordförande Cecilia Flygare

VIKTIGT MEDDELANDE TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR

Med anledning av att Alopeciförbundet saknar en ordförande, kallades förbundets medlemmar till extra årsmöte den 15/11. Årsmötet beslutade följande:
– Att styrelsen påbörjar ett arbete för att lägga ner Alopeciförbundet Sverige.
– Att styrelsen påbörjar ett arbete för att omvandla förbundet till en stiftelse.

Nedläggning planeras att ske på ett sista årsmöte i maj 2021. Fram tills dess sitter sittande styrelse kvar och arbetar med det som årsmötet gett styrelsen i uppdrag att göra, nämligen att påbörja en nedläggning samt arbeta för att skapa en stiftelse. Inga aktiviteter eller annan verksamhet förutom detta kommer att genomföras under denna tid.

Våra lokala förbund finns kvar fram till årsmötet våren 2021, men försvinner i samband med riksförbundets nedläggning.

Information om pågående nedläggning kommer kontinuerligt att läggas ut här på hemsidan.

Beslutet att lägga ner Alopeciförbundet har varit svårt och mycket tungt! Vi ser dock fram emot att skapa en stiftelse och har en god förhoppning om att stiftelsen på olika sätt kommer att vara ett stöd för många.

Hammarö 15 november 2020

Styrelsen Alopeciförbundet Sverige
Ordförande Cecilia Flygare

Alopecia och covid-19

Jag har Alopecia areata – är jag då mer känslig för Corona-viruset (Covid-19)?

Annika Åstrand, PhD i Fysiologi som också har Alopecia Universalis, har tagit reda på det man vet om samband mellan alopecia och covid-19.

Läs mer här

Emma hult

Karlavagnen

Igår kväll var Emma från styrelsen med i radioprogrammet Karlavagnen med Stina Wollter! Vi hoppas att flera lyssnade och uppmärksammade alopecia och vad det är. Vi vill ju sprida kunskapen om sjukdomen.

Du kan lyssna i efterhand här. 1 h, 29 min och 45 sek in i programmet från den 15/12 ”Ordet är fritt”.

I måndags var några från Alopeciförbundet Smålands styrelsen hos P4 Jönköping för att prata om sjukdomen, vårt nystartade lokalförbund och den medlemsaktivitet vi anordnar på söndag.

Kul att dom ville uppmärksamma oss!

Vill du lyssna så är det ungefär 1,5 h in i programmet:
Förmiddag i P4 Jönköping – Med Hasse Pettersson & Sofie Carme
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1395608?programid=2267 — med Katarina Fransson och Jenny-My Ljungqvist Eliasson.

Pira & Bråding om Alopeci

Här kan du lyssna på Sveriges Radio P3.

När Sara är 12 år så tappar hon allt hår på huvudet. Det är jättejobbigt, men håret växer tillbaka. Allt är bra i nästan 10 år. Sen kommer det tillbaka– värre än första gången.

Natasja i Vårdguiden

Reportage i Vårdguiden

Se reportaget i Vårdguiden om alopecia. Natasja Biasi är intervjuad och berättar hur det var för henne att få och leva med alopecia.

Läs Vårdguiden här!