Alopecistiftelsen
Alopecistiftelsen har som ändamål att verka för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden så att människor med alopeci och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
Ansökan